فرایند دستگاه برش لیزر

ساخت وبلاگ
چکیده : فرایند دستگاه برش لیزر ی فرایند دستگاه برش لیزر : برش لیزری یک روش دقیق برش یک طرح از یک ماده داد... با عنوان : فرایند دستگاه برش لیزر بخوانید :

این دستگاه سکته مغزی ضخامت موی سر را در قرمز یا نازک می کند.
برش لیزری process_cut laser cut_REBECCA LUCRAFT.jpg، برش لیزری cutlasercut

فرایند دستگاه برش لیزر

مرحله 2: تنظیمات لیزر برش را تنظیم می کنیم

ما مواد انتخاب شده خود را در تخت ماشین ما قرار داده و دستگاه برش لیزر را برای تزیین آثار هنری خود پیکربندی می کنیم. ما قدرت، سرعت و فرکانس را با توجه به مطالب خاص خود تنظیم می کنیم. ما 3 برش لیزری در استودیوی ما داریم. حداکثر اندازه ورق که ما می توانیم برش آن را بزرگ 2400mmx 1200mm است.
برش لیزری ، فرایند برش لیزری

فرایند دستگاه برش لیزر
مرحله 3 ما کار خود را پردازش می کنیم

سپس دستگاه مسیر سکته مغزی خود را برای برداشتن قطعاتی که کشیده شده است دنبال کنید.

بسته به مواد، ما معمولا در طول فرایند برش لیزر حمایت می کنیم که پس از برش کامل می شود. این سطح از عالئم گرما و سوختگی محافظت می کند.
برش لیزری process_cut laser cut ، برش لیزر process_ برش لیزر برش

فرایند دستگاه برش لیزر

دستگاه لیزر,دستگاه برش لیزر,برش طلا با لیزر,حک طلا با لیزر,...
نویسنده : سمیرا گرایلی بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 11 شهريور 1397 ساعت: 18:21